Dek

Düzen, hile. Tokuşma, çatışma. (Sıfat)sağlam.
– Hile, oyun.
– T. Edat olup zaman ve mekân için kullanılır. “Hatta, tâ, kadar” mânalarına gelir. Meselâ: akşama dek çalıştım.
– F. Desise, hile, dolandırıcılık. * Sâil, dilenci. * Dilencilik. * Sağlam, metin, muhkem. * Çatma, tokuşma.
– Dilencilik.
– Aldatma, oyun, hile, düzen.

Leave a Reply