Delil

İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare.
– Yol gösterici, kanıt.
– Kılavuz. Doğru yolu gösteren. Meçhûlü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve âlet ittihaz olunan husus. * Beyyine. Bürhan.

Leave a Reply