Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama iznine ne ad verilir?

Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama iznine ne ad verilir?

Seçenekler:

A-) İcazet
B-) Harcırah
C-) Tahkimat
D-) Ödenek
Doğru cevap yazının devamında.
Doğru cevap: D

Leave a Reply