Duka

Dük sanının eskiden kullanılan biçimi.
– Eskiden avrupa’ca pek yüksek bir asalet ünvanı idi.
– Bir çeşit venedik altın parasına verilen ad.
– Osmanlı tarihçilerinin floransa’ ya verdikleri ad.

Leave a Reply