Edafon

Tüm gelişmesini toprakta tamamlayan canlılardan , özellikle böceklerden oluşan topluluklara verilen ad . Toprakta yaşayan organizmaların tümü bir çayırın toprağındaki favna ( fauna) (bir hücreli hayvanlar, solucanlar,eklembacaklılar,kemirgenler) oradaki canlılar dünyasının yüzde 20 si kadardır.Geri kalanın yarısını mantarlarla su yosunları,yarısını da bakteriler meydana getirir.Sürekli olarak toprağın içinde yaşayan organizmalara edafon ,toprağın yüzeyinde bulunan ya da arasıra derine inen organizmalara “hemiedafon” denir. Edefondaki eklembacaklılar küçük ,dar ve uzun gövdeli hayvanlardır.Uzantıları yüzeydekilere göre daha az gelişmiştir ,bunlarda gözler körelmiş yada dumura uğramış ,gövde rensizleşmiştir. Solunum organları çok az gelişmiş ya cda yoktur.Gaz alışverişi bütün vücut yüzeyiğle sağlanır.

Leave a Reply