Efendi

Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan.
– Sahip, saygın, terbiyeli.
– (rumcadan) sahib, mâlik, mevlâ. Ağa. Şer’î hâkim, kadı, molla. (Saygı ve nezâket mübalağası olarak kullanılır. Eskiden büyüklere ve şâyân-ı hürmet zâtlara efendimiz denildiği gibi, her zaman için hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm’a da, mü’minler efendimiz diyerek hürmet ve sevgilerini ifade ederler.).

Leave a Reply