Eğiklik

Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil. ( Astronomi)bir düzlem üzerinde hareket eden bir gök cismine ilişkin yörünge düzleminin, tutuluma bakış doğrultusuna dik düzleme veya belirtilmiş herhangi bir düzleme göre yaptığı açı.

Leave a Reply