Ekolali

Yankıca.
– Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.
– Bir kişinin başkasının sözcük veya tümcelerini psikopatolojik olarak yinelemesidir. Tekrarlayıcı ve dirençlidir. Genellikle alay ediyormuş gibi görülür. Bazen çok kısa tekrarlar veya heceler olarak görülebilir.
– Yun. Psk: sesleri taklit etme, yansıtma. Çocuk dünyaya geldiği zaman çevresinde konuşulan dilin seslerini çıkaramaz. Kendine mahsus sesleri çıkarır. Çevrede konuşulan dilleri dinleye dinleye çevredeki sesleri taklid etmeye başlar, bu taklid edebildiği sesleri sık sık tekrar eder. Meselâ: ba, ba, ba gibi. Bu dilin gelişmesinde psikolojik bir safhadır. İslâm terbiyesinde dünyada çocuğun duyacağı ilk ses olarak ezan okunur. Çocuk bununla bırakılmamalı, kur’an sesine küçükten itibaren alıştırmalı, anadili gibi kendine yakın bulmalıdır.
– Başka birinin kullandığı söz ya da tümceleri anlamsız olarak yankı gibi yineleme.

Leave a Reply