Elam

Tarihte bir devlet.
– Sümer’in doğusunda bulunan ve sıkça çatıştığı ülke.
– Aşağı mezopotamya’nın doğusu’nda kerha ve karun ırmakları arasında kurulmuş bir ilkçağ krallığıdır. Hükümdarları kadın olan elam’da krallık anadan kızlara geçmekteydi. Mö: xııı. Yüzyıl’da tüm mezopotamya’yı ele geçirdiler. Mö: xıı. Yüzyıl’da babillilere yenildiler. Ve zayıflamaya başladılar. Mö: 640 yılında asurlular karşısında yenilgiye uğrayınca, siyasal varlıkları sona erdi.
– Antik çağda kullanılmış bir dil.
– Mezopatamyada kurulmuş eski bir krallık.

Leave a Reply