Emir ül müminin

İnanmışların yöneticisi, halife. Halifelik kurumunun x. Yüzyıl’a kadar dinsel ve siyasal gücü elinde bulunduran bir güçtü. Bu dönemlerde halifeler emir-ül müminin sanıyla da anılacaktır. Ancak bu yüzyıldan sonra siyasal gücünü yitirmeye başlayan halifelik devlet başkanlığı gücünü yitirecek ve salt dinsel bir otoriteye dönüşecektir.

Leave a Reply