Eretna

1343-1381 yılları arasında orta anadolu’ya egemen olan beylik. Kadı burhaneddin devleti ; kadı burhaneddin, 1343-1381 arasında orta anadolu’da hüküm süren eretna devleti’nin önce kadısı, sonra veziriydi. Eretna hükümdarı ıı. Mehmed bey ölünce, 1381’de sivas’ta beyliğini ilan etti. Kayseri ve sivas’tan oluşan beyliğin asıl topraklarına samsun ile erzincan’ı da kattı. Güçlü bir devlet kuran kadı burhaneddin, orta anadolu’da osmanlılar, memlûklar ve karamanoğullarına karşı egemenlik mücadelesi verdi. 1398’De akkoyunlulara karşı savaşırken öldü ve devleti de böylece son buldu. (Cumbul sayı: 1122 ve net ortamı).
– 1343-1381 yılları arasında orta anadolu’ ya egemen olan beylik.

Leave a Reply