Esas

Bir şeyin özünü oluşturan ana öğe, temel.
– Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel. (Bir iş veya sözde) doğru biçim. (Sıfat)ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi.
– Temel, kök.
– Temel. Kök. Rükün. Şart. Hakikat ve mahiyetler.
– Ev eşyası. Eve âit lüzumlu şeyler. * Mal. Rızık.
– Bir şeyin özünü oluşturan ana öge.

Leave a Reply