Esma-i ilâhiye

Allah’ın isimleri.(Herşeyden cenab-ı hakk’a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaikı, bütün kâinatın hakikatı, esma-i ilâhiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikatı, bir isme veyahut çok esmâya istinad eder. Eşyadaki san’atlar dahi, herbiri birer isme dayanıyor. Hattâ hakiki fenn-i hikmet, “hakîm” ismine ve hakikatlı fenn-i tıb “şafi” ismine ve fenn-i hendese, “mukaddir’ ismine ve hâkezâ.. Herbir fen, bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi, bütün fünun ve kemalât-ı beşeriye ve tabakat-ı kümmelîn-i insaniyenin hakikatları, esma-i ilâhiyeye istinad der. Hattâ muhakkıkin-i evliyanın bir kısmı demişler: “hakiki hakaik-i eşyâ, esma-i ilâhiyedir. Mâhiyet-i eşya ise, o hakaikın gölgeleridir. Hattâ birtek zihayat şeyde, yalnız zâhir olarak yirmi kadar esma-i ilâhiyenin cilve-i nakşı görünebilir. S.).

Leave a Reply