Eşrefoğlu rumi

Eşrefoğlu rumi mısır´dan göç ederek iznik´e yerleşmiş bir ailenin oğlu olan eşrefoğlu (asıl adı Abdullah), yüksek bir öğrenim gördükten sonra Bursa´da emir sultan´ın hizmetinde bulundu, onun tavsiyesiyle Ankara´da hacı bayram veli´ye derviş ve damat oldu, sonradan kadiri tarikatının eşrefiye şubesini kurdu, ölümünde iznik´teki tekkesine gömüldü yunus emre yolunda yürüyen şairlerin en önemlilerinden sayılan, tasavvufi halk şairi eşrefoğlu, şiirlerinde bazan aruz, bazan hece veznini kullandı; bir divanda toplanmış bu şiirlerinde ve müzekki´n-nüfus (nefisleri arıtan, benlikleri ağartan kitap) adlı düzyazı eserinde tasavvuf ilkelerini yaymaya çalıştı, nefsi terbiye etme yollarını öğretti evvelce asaf halet çelebi tarafından etraflı bir incelemeyle bastırılmış (1944) olan eşrefoğlu divanı´nın son yayımı, tercüman 1001 temel eser dizisindedir (1972). Hayatı ve menkıbeleri üzerine Bursalı mehmed veliyyüddin´in menakıb-ı eşrefzade´si de yayınlandı (1976, haz. Abdullah uçman – önder akıncı).

Leave a Reply