Evham

Kuruntular, kuşkular, vehimler.
– Vehimler, kuruntular.
– Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.

Leave a Reply