Eyyam-ı kur’aniye

Kur’an-ı kerim’e göre olan günler (…Semavatta herhangi bir kürenin kendi etrafında bir defa dönmesi ile gün; mensub olduğu seyyarenin etrafında bir defa dönmesi ile de senesi meydana gelir. Her yıldızın kendine göre bir günü ve senesi vardır. Meselâ: şems-üş-şumusun bir günü ellibin sene ve şi’ra yıldızının bir günü bin senedir.).

Leave a Reply