Fil

Filgillerin hortumlular takımından, afrika ve asya’nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (elephas). Satrançta çapraz hareket ettirilen taş.
– Kur an da bir sure.
– (c.: Efyal-füyul) daha ziyade hindistan ve asya gibi yerlerde bulunan iri vücudlu, hortumlu bir hayvan.
– İnsanda alt deriye yerleşen çeşitli asalak kurtlarından ileri gelen ve kol, bacak, cinsiyet organları gibi bazı organların aşırı büyümesine neden olan hastalık.

Leave a Reply