Gafil

Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse), aymaz.
– Habersiz, kul olduğunu hatırlamadan yaşayan.
– Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah’ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i mısrî).

Leave a Reply