Garb ocakları

Osmanlı imparatorluğunun özel yönetimli ( saliyaneli-ayrıcalıklı ) eyaletlerden olan tunus, cezayir ve trablusgarb topraklarının tümüdür. Bu eyaletlere ocak denmesinin nedeni, eyaletlerin yönetiminde yeniçeri ocağının etkili olmasıdır. Başlangıçta beylerbeyliği olarak yönetilen eyaletler sonradan yeniçeriler arasından seçilen dayıların eline geçmiştir.

Leave a Reply