Gılles martınet

Gılles martınet ünlü bir fransız gazeteci ve kuramcısıolan martinet, çok genç yaşında sosyalsist harkete katılmış, ispanya iç savaşında cumhuriyeçilerin safında bulunmuş, fransız´nın naziler tarafından işgali sırasındagizli direniş örgütlerinde çalışarak, gizli gazete çıkardı. Birleşik sosyalist partisi´nin ve ünlü le bir derginin kurucularından olan şimdi fransız sosyalist partisi´nin öndegelen isimlerinden birisidir.

Leave a Reply