Gösterme belirteci

Bir eylemin, bir adın ya da bir belirtecin anlamını, gösterme yoluyla sınırlayan belirteç.

Leave a Reply