Hâkim

Galib. Haklı ve haksızı ayırıp hak ve adalet üzere hükmeden. Başkasını müdahale ettirmeden idare eden, Allah (c.C.) * Memleketi idare eden. * Mahkeme reisi. (Hâkim-i hakikî, hâkim-i ezelî, hâkim-i mutlak, hâkim-i zülcelâl, hâkim-i lemyezel… Gibi isimlerle, cenab-ı hakk’a âit olan hâkim sıfatı kur’ân-ı kerim’de 86 def’a zikredilir.).

Leave a Reply