Hâl

Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet. * Cezbe. * Dert, keder, elem. * Mecâl. Kuvvet. * Gr: fâili, mef’ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : $ reeytuhu mâşiyen: (onu yürürken gördüm) cümlesinde mâşiyen (yürürken) kelimesi, cümledeki mef’ulün hâlini bildirir. Şimdiki zamanda olan fiilin durumuna da hâl denir.

Leave a Reply