Halk-ı şer

Şerrin yaradılışı.(İşte mu’tezile bu sırrı anlamadıkları için “halk-ı şer şerdir ve çirkinin icadı çirkindir.” Diye cenab-ı hakk’ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalâlete düşmüşler. M.).

Leave a Reply