Harf-i mezid

Arabçada masdar olan kelimeye harf ilâvesi ile başka masdar yapılır. Bu ilâve edilen harflere “harf-i mezid” denir. Meselâ: kelimesinde harf-i aslî üçtür. $ (Mükâtebe) dendiği zaman, “müfâale masdarı şekline göre, mim ve elif harfleri, harf-i meziddendir” denir.

Leave a Reply