Hasm

Düşman, muhalif.
– Kesip atma, kesme, kat’etme. * Kat’i olarak bir mes’eleyi hâlledip neticeye varma.
– (hasım) muhâlif. Karşı taraf. Düşman.(Eğer hasmını mağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü, eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder, zâhiren mağlub bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen nedâmet eder, sana dost olur. M.).
– Atâ etmek, hediye vermek. * Ovmak.

Leave a Reply