Herodotos

(m.Ö.Yak 484-425) tarihin babası. Eserlerinde eski edebi kaynakları, epik hikayeleri (hekataios) ve kendi seyahatleri aracılığıyla topladığı değişik malzemeleri kullanmıştır.
– (m.Ö. 484 – 430/420)

Yunanlı tarihçi. Halikarnassos’un önde gelen ailelerinden birinden olduğu sanılıyor.

Leave a Reply