Hıdîv

F. Vezir, âsaf. * Kral nâibi. * Osmanlı padişahı abdülaziz zamanında (1861 – 1876) mısır valilerine verilen ünvan. Sultan abdülaziz, hıdîv ünvanını büyük fuad paşa’nın arzusu üzerine ilk olarak kavalalı mehmed ali paşa’nın torunu olan ismail paşa’ya verdi. (8/6/1867) İsmail paşadan sonra oğlu tevfik paşa, daha sonra da abbas hilmi paşa, mısır hıdîvi oldular. Mısır hıdîvleri protokol bakımından şeyhülislâm ve sadrazam ile aynı derecede idiler.

Leave a Reply