Hikmet sebüktekin

Hikmet sebüktekin dilbilim dalında lisans ve yükseklisans diplomalarını washington, d.C.´Deki georgetown üniversitesinden, doktora diplomasını ise yine dilbilim dalında berkeley´deki california üniversitesi´nden almıştır. Genel dilbilim çalışmaları dışında türklere ingilizce, ingilizce ve diğer dillere konuşanlara da türkçe öğretimi alanlarındaki birçok etkinliğe öğretmen, düzenleyici ve danışman olarak katılmıştır. Bilimsel yaşamının büyük bir bölümünü robert kolej yüksek okulu (beş yıl), boğaziçi üniversitesi (yirmi iki yıl) ve michigan üniversitesinde (iki yıl) geçiren yazar, a.B.D.´De bulunan princeton, harvard ve georgetown üniversiteleri gibi çeşitli kurumlarda yaz programları sunmuştur. Yazarın başlıca yayınları arasında turkish -english contrastive analysis (türkçe ile ingilizcenin karşıtsal analizi) ve yüksek öğretim kurumlarımızda yabancı dil izlenceleri bulunmaktadır.

Leave a Reply