Hımhım

Sesleri genizden çıkararak konuşan (kimse).
– 1. Sakat burunlu kimse (samsun) 2. Burundan, genizden konuşan kimse (İzmir, Çanakkale, kars, maıatya, kayseri).
– Burundan konuşan. Sesleri burnundan çıkararak konuşan kimse. * Burnundan çıkan ses gibi boğuk. * Arap diyarında biten bir ot. * Çok siyah.

Leave a Reply