Hırka

Önden açık, kollu, genellikle yünden üst giysisi.
– Kalınca kumaştan yapılmış elbise.
– Kazak.
– Bez parçası. Bezden mâmul elbise. * Tas: mânen dünya zevk u safâsından çekilip kendini ibadete verenlerin elbisesine hırka-i tecrîd denir.

Leave a Reply