Hisar

Klasik türk müziğinde bir birleşik makam. Klasik türk müziğinde rediyez notası.
– Kale.
– Ar. Eskiden taştan yapılan kuleli ve yüksek duvarlı küçük kale.
– Türk musikisinde bir makam.
– (hasr. Dan) etrafını alma, kuşatma. * Kale. Etrafı istihkâmlı yer.

Leave a Reply