Hugo Alvar

hugo alvar

ALTO Hugo Alvar, FinlandiyalI mimar (Kuortane 1898 – Helsinki 1976). Mimarlık öğrenimini Helsin­ki’de yaptı. Öğrenimini bitirir bitirmez 1921’de ailesi için Alajarin’de yaptığı ev ilk eseri oldu. Bir süre Avrupa’ nm değişik ülkelerini gezdi. Ülkesinde birçok önemli yapım mimarlığını üst­lendi. 1937Tde Paris Uluslararası Ser­gisi’nde Finlandiya pavyonunu hazır­ladı. 1938’de ABD’ye gitti. Aynı yıl New York’ta Museum of Modem Art’ ta bir sergi açtı. Bu tarihten 1943’e ka­dar Massachusetts Teknoloji Enstitü­ sü’nde mimarlık dersleri verdi. 1943’te ülkesine döndü. Birçok önem­li yapının mimari projesi kendisine ve­rildi.Ülkesinde mimarlığını üstlendiği yapıların başlıcalan: Jyvaskyla Tiyat­rosu (1923-1925), Turku’da Tarım Ku­rumu yapısı ve tiyatrosu (1927-1928), Paimio Sanatoryumu (1929-1933), Oulu’da Toppila adlı kuruluşun fabri­ka binası (1952), Svasyla Öğretmen Okulu (1957), Helsinki Kültür Evi (1958-1963), Wolsfolyada Kültür Merkezi (1964), Almanya’da Essen Operası (1962-1965), Helsinki Beledi­yesi Konser Salonu ve Kongre Binası (1968-1972).

Bunların dışında, İran’da Şiraz Müze­si, Finlandiya’da çeşitli blok apart­manlar, Finlandiya ve İtalya’daki bazı kiliseler de onun eserleri arasındadır.

AAR, İsviçre’de Güneydoğu Bern Alpleri’nde uzanan yüksek yayla; Aar Masifi de denir. Çevresinde bulunan dağlar ve yaylalardan derin vadilerle ayrılır. Jungfrau (4 166 m), Mönch (4 105 m), Fischerhom (4 049 m), yayla üzerinde bulunan önemli doruklardır. Dağ aralarında çeşitli akarsuların kay­naklandığı buzullar yer alır. Nüfus yo­ğunluğu düşüktür. Halk, geniş ve ve­rimli vadi tabanlarında, dağların gü­ney yamaçlarında ve kış sporlarına yönelik elverişli bölgelerde toplanmış­tır.

AAR ya da AARE, İsviçre’nin en uzun ırmağı. Uzunluğu 294,5 km, akaçlama havzası 17 600 km2. Bern Alpleri’nin Jungfrau Bölgesi’nden do­ğar, Almanya sınırında, Koblenz ya­kınlarında Rhine’e (Ren) katılır. Bern, Luzem ve Zürich gibi önemli kentler­den geçen ırmağın, İsviçre’nin ekono­mik ve toplumsal yapısına katkısı bü­yüktür. Grimsel, Brienz ve Thun Göl- leri’nden geçen Yukarı Aar’m üzerin­de çok sayıda hidroelektrik santralı kuruludur. Emmen, Reuss, Limmet, Lutschine, Kader ve Şarine başlıca kollarıdır.

AARHUS, Danimarka’da kent. Nüfu­su 274.540 (1994). Jutland Yanmadası’nm doğusunda, Aarhus Koyu’nda, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Gelişmiş gemi havuzları ve doklarıyla ünlüdür. Makine, doku­ ma, yağ, başlıca endüstri kollarıdır.

ABA, Nijerya’nın güneydoğusunda kent. Nüfusu 292.000 (1995). İmo Yö­netim Birimi’nde, Aba Irmağı’nın sol kıyısında, Port Harcourt’un 64 km kuzeydoğusundadır. Bulunduğu bölge, ülkenin bitki örtüsü açısından en zen­gin yöresidir. Önemli bir ticaret ve en­düstri (tekstil, çimento, ilaç hammad­desi, ayakkabı, plastik, sabun, bira, hurmayağı) merkezi, Nijerya’yı ku­zeyden güneye kesen, Kaduna’dan Port Harcourt’a ulaşan demiryolu ve karayolu kavşak noktasındadır.

Tarih. Geçmişte küçük bir İbo köyüy­ken, 20. yüzyıl başlarında Büyük Bri­tanya İmparatorluğu tarafından ele ge­çirildi ve yönetim merkezi durumuna getirildi.

 

 

Leave a Reply