Hükûmet konağı

Devlet memurlarının bulunduğu bina. Bunun yerine: “bab-ı hükûmet, daire-i hükûmet” tabirleri de kullanılırdı.

Leave a Reply