İbn-i uyeyne

(hi: 107-198) ebu Muhammed süfyan bin uyeyne, ikinci derecede tâbiinden olup aslen kufeli olduğu hâlde mekke-i mükerreme’de kalmıştır. Hadisde, tefsirde ve bilhassa hadis-i şerifleri tefsir etmede derin âlim olup yedi bin hadis-i şerif nakletmişti. Zâhid, müttaki ve sâlih bir zât olup kuru arpa ekmeği ile beslendiği meşhurdur. (Rahmetullahi aleyh).

Leave a Reply