İhlas suresi

Kur’an-ı kerim’de şirkin ve küfrün envâını reddedip, tevhidi ilân eden $ diye başlayan 112. Sure.Bu sureye: esas, tevhid, tefrid, tecrid, necat, velâyet, marifet, samed, muavvize, mazhar, berâe, nur, iman suresi de denilmektedir. Maâni, müzekkire gibi isimleri de vardır. (E.T.).

Leave a Reply