İlkçağ felsefesi

Dar anlamda ilkçağ felsefesi, yunan ve roma felsefesi, klasik ilkçağ felsefesi yada antikçağ felsefesi adıyla anılır. Geniş anlamda ilkçağ felsefesi uzakdoğu, hint, mısır, sümer, akkat, assur, fenike, babil, israil, hint, pers, kartaca, yunan ve roma kültürlerini kapsar.

Leave a Reply