Immanuel kant

Immanuel kant alman düşünürü ımmanuel kant hiç ayrılmadığı koenigsberg kentinin üniversitesinde tanrıbilim yanı sıra felsefe okudu; tekdüze ve sakin günlerini özel derslerine, yine aynı üniversitedeki öğretimine ve kendi anıtsal yapıtlarına adadı. Rousseau ve hume´un da etkileriyle kant, kendi sistemini oluşturmak üzere, insan aklının sınırları, bilimlerin kesinliği, metafiziğin yapısı ve niteliği, insan sorunları gibi sorunları gibi konular üzerine eğilmiş, bu alanlarda yayımladığı çeşitli yapıtlarla çözümler önermiştir.

Leave a Reply