İngilizce

Hint-avrupa dil ailesinden, ingiltere’de, biraz farklı biçimiyle a.B.D., Kanada, avustralya ve ingiliz uygarlığını benimsemiş olan ülkelerde kullanılan dil. (Sıfat)bu dile özgü olan.

Leave a Reply