İşlevsel

İşlevle ilgili.
– Kullanış veya işleyiş bakımından amaca uygun olan, fonksiyonel. Bir evin, bir okulun, bir hastanenin iç bölümleri gerek kendi aralarında gerekse birbirleri ile olan ilişkileri bakımından, içlerinde yaşayan insanların bütün eylemlerini kusursuz ve kolayca yapabilecekleri tarzda düzenlenmişlerse yapının fonksiyonel olduğu söylenebilir.

Leave a Reply