İyot

Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması ı.
– Halojenler grubunun dördüncü ametali olan yalın cisim.
– Halojenler sınıfından kimyasal bir element.

Leave a Reply