Kadeh tokuşturmak

İçki içerken karşılıklı bir sevgiyi belirtmek amacıyla, içmeden önce kadehleri birbirine dokundurmak.

Leave a Reply