Kahr

Zorlama, mahvetme, ezme.
– Zorlama. Cebir. * Ezme. Mahvetme. * Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme. * Cenâb-ı hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.) (Bak: celal).
– Yaşlı, ihtiyar kişi. * Yaşlı at. * Yaşlı deve.

Leave a Reply