Katıların sıvılaşmasına ne ad verilir?

Katıların sıvılaşmasına ne ad verilir?

Seçenekler:

A-) Süblimleşme
B-) Yoğunlaşma
C-) Katılaşma
D-) Erime
Doğru cevap yazının devamında.
Doğru cevap: D

Leave a Reply