Kaygın-kaygan

1. Kaygan ; üzerinde kolayca kayılan yüzey için kullanılır , 2. Pürüzsüz olduğu için elden kayan ya da tutunulamayan şey için kullanılır , 3. Esk . Sil. Yayda kullanılan kemiğin pul pul kabararak kalkması .( Bu durum yayın bozulmasına neden olduğundan , bu tür kemikler değersiz sayılırdı. Manda boynuzundan yapılan kemikler değerliydi ) , 4 . Kaygın : gebe deve .

Leave a Reply