Ke

Bir harfin ince okunuşu.
– “gibi” mânasındadır. (Arapça teşbih edâtı) kelimenin başına getirilir. Meselâ: (kezâlike: bunun gibi) * harfin ve kelimenin sonuna gelirse “sen” zamiri yerindedir. Meselâ (kitâbü-ke: senin kitabın).
– F. Farsçada küçültme edatıdır. Kelimelerin sonlarına gelir. (Meselâ: “merdüm: adam; merdümek: adamcağız” gibi.).
– Arapça “gibi” anlamında önek.

Leave a Reply