Kereste

Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu.
– Ayakkabı yapımında kullanılan gereç.
– 1.Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu,2.Mec.Kaba saba kimse ‘gözünü oyarım vAllahi kereste’s.F.Abasıyanık,3.Ayakkabı yapımında kullanılan araç.

Leave a Reply