Kesme

Kesmek eylemi.
– Esk. Lokum (tdk-türkçe sözlük).
– 1. Mat. Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi , 2. Teneke, sac gibi şeyleri kesmek için kullanılan makas , 3. Esk. Lokum , 4. İki çekimin birbirine doğrudan doğruya bağlanmasından,iki ayrı çekimin birbirini izlemesinden doğan durum , 5. Küp biçiminde ya da köşeli olarak kesilmiş olan , 6. Kesin,değişmez,maktu ,7. Nazımda ya da nesirde,bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı ,8. Kesmek işi . (Tdk.Türkçe sözl.).

Leave a Reply