Kisra

Eski iran hükümdarı.
– Husrevden muarreb veya galat olan bu isim sa’sâniler sülâlesinden olan eski iran padişahlarına ve bilhassa nevşirvan’den sonrakilere verilmiş olup, rum imparatorlarına kayser, çin hükümdarlarına fağfur ve hakan denildiği gibi, bunlara da kisra denilirdi.
– Eskiden iran hükümdarlara verilen ad.

Leave a Reply