Köle

Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir ı. Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse. (Mecaz)herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse.
– Esir, alınıp satılan insan.
– T. Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. (İslâmiyet köleliği en âdil usullerle kaldırmağa çalışmış ve resul-i ekrem (a.S.M.), İnsanları kölelikten kurtarmayı ibadet olarak ilân etmiştir.).

Leave a Reply